Tips och råd

Våra besiktningar – för komfort och trygghet!

Har du frågor och funderingar kring eldstäder och rökkanaler i din fastighet? Våra besiktningar ger dig ett opartiskt öga på din anläggning. Samtidigt får du vägledning i regelverket; särskilt viktigt vid nyinstallation – så att du kan göra rätt från början.

Funktionskontroll

Med vår funktionskontroll får du ett kvitto på hur din anläggning fungerar. Det är en extra trygghet för dig med en äldre eldstad och skorsten. Med mätinstrument och videoteknik undersöker vi så att kanalerna inte har sprickor eller andra defekter, som kan utgöra brandrisk eller begränsa funktion eller komfort. Funktionskontrollen är en frivillig tilläggstjänst – som ett komplement till den lagstadgade brandskyddskontrollen. Du får en fördjupad insikt och goda råd kring eventuella förbättringar.

Installationsbesiktning

När du har installerat en ny eldstad eller skorsten – eller gjort förändringar i den befintliga – skall anläggningen kontrolleras och provas innan den får tas i bruk. Vid besiktningen bedöms även brand- och taksäkerhet och rökkanalens täthet kontrolleras genom provtryckning. En kopia på besiktningsprotokollet skickas till kommunens byggenhet för beslut om godkännande av installationen. När kommunen godkänt installationen utfärdas ett slutbevis till dig – eldstaden är då redo att användas.

Överlåtelsebesiktning

Vid en försäljning av en fastighet kan det vara bra för köparen att kontrollera eldstadens och skorstenens tekniska status. Vid en överlåtelsebesiktning besiktar vi hela anläggningen, tar fram en riskanalys och redogör för vilka underhållsåtgärder som behövs göras. En överlåtelsebesiktning är också ett bra sätt för köparen att uppfylla sin undersökningsplikt.

Sprängbesiktning

I samband med spräng- eller markarbeten skapas vibrationer och det finns en risk för att byggnader i arbetets närhet skadas. Fastigheter som har en murstock med anslutna eldstäder bör då kontrolleras genom en sprängbesiktning. Detta för att avgöra om några förändringar har skett på eldstäder och skorstenar, till följd av vibrationerna. Vid sprängbesiktningen kontrolleras och dokumentas såväl murstocken som anslutna eldstäder både före och efter spräng- eller markarbetet. Detta ger en tydlig bild av eventuella sprickbildningar eller andra skador.

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 16.00 på tel 090–18 62 65    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.