Tips och råd

Värt att veta om brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Eldstadens och skorstenens funktion testas och det kontrolleras att anläggningen fungerar lika bra som när den togs i bruk

Vår kontroll: ett tryggt
öga på din eldstad

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Umeå har kommunen valt att upphandla tjänsten av Umeå Sotning & Ventilation AB, som varit verksamma inom sotning och ventilation – och i samma regi – sedan 1984.

Vad undersöks?

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som fastställer vilka objekt som är föremål för sotning och brandskyddskontroll. Följande objekt är aktuella för kontroll:

  • Värmepannor
  • Vedeldade köksspisar och jämförbara eldstäder
  • Lokaleldstäder (kakelugnar, kaminer, öppna spisar och dyl.)
  • Imkanaler från restauranger och storkök

Hur ofta sker kontrollen?

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Du som fastighetsägare behöver dock inte själv hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Det gör vi med utgångspunkt från uppgifterna i kontrollboken. Tänk dock på att det är fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte. Det kan vara bra att känna till att eventuell oaktsamhet kan innebära att försäkringen inte gäller.

Vad gäller för restaurang
och storkök?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring och kontroll av imkanaler sker i restauranger, storkök och liknande utrymmen och verksamheter. Den lagstadgade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och rengöring sker 1-3 gånger per år, beroende på verksamhet. Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 16.00 på tel 090–18 62 65    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.