Tips och råd

Värt att veta om sotning

Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Intervallerna baseras på vilken typ av eldstad och bränsleslag som du använder.

Sotning – en viktig del
av brandskyddet

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva, eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Umeå har kommunen valt att uppphandla tjänsten av Umeå Sotning & Ventilation AB. Vi har varit verksamma inom sotning och ventilation – och i samma regi – sedan 1984.

Sotning – hur och när?

Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbetet (läs mer om intervaller och kostnad via länken nedan). Om du har anmält din eldstad till oss aviserar vi sotning enligt de intervaller som kommunen bestämt för din fastighet.

Vad gäller för restaurang
och storkök?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring och kontroll av imkanaler sker i restauranger, storkök och liknande utrymmen och verksamheter. Den lagstadgade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och rengöring sker 1-3 gånger per år, beroende på verksamhet. Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

KONTAKTA OSS

Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll? Använd gärna vår bokningsportal. Har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 16.00 på tel 090–18 62 65    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.