Tips och råd

Värt att veta om oss

Tillsammans – för säker eldning och en bättre inomhusmiljö!

Umeå Sotning & Ventilation AB är etablerat sedan 1984 och ombesörjer brandskyddskontroll och sotning på kommunens uppdrag i 15 000 hushåll – från Sörbyn i söder till Floda i norr.

Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll utför vi ventilationsrengöring, OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) samt olika typer av konsultbesiktningar. Vi bygger även om ventilationssystem i villor, utför husprovtryckningar, ventilationskonsultation, besiktningar före och efter sprängningsarbeten, besiktningar på krypgrunder och golvventilation. Bland uppdragsgivarna finns såväl den enskilde fastighetsägaren, som de stora bygg-, fastighets- och förvaltningsbolagen.

Umeå Sotning & Ventilation AB omsätter cirka 12 MSEK (2021) och sysselsätter 19 medarbetare – från kundmottagare och administratörer till skorstensfejare, besiktningsmän och tekniker. Företaget är certifierat för de flesta förekommande arbetsmoment och uppfyller även de vanligaste kvalitetssäkringarna, genom FR2000.

Sedan 2020 ingår Umeå Sotning & Ventilation AB i SoVent Group. Det är den ledande aktören inom den svenska sotnings- och ventilationsbranschen, med verksamhet från Skåne i söder till Västerbotten i norr. De 40 syskonföretagen i gruppen sysselsätter över 500 medarbetare. Företagen samverkar inom bland annat kompetensutveckling. Förutom den övergripande branschutbildningen vid sotarnas skola i Rosersberg har gruppen en egen skola, SoVent Academy i Märsta.

Genom oss får kunden tillgång
till ett opartiskt bollplank

Oavsett vi pratar brandskydd eller ventilation, så är vår roll att kunna överblicka såväl funktion och nytta som ekonomi och hälsa. Med rötterna i sotningen och dess månghundraåriga hantverk kompletteras idag traditionerna med helt nya, uppdaterade krav och förutsättningar. Vi följer noga den tekniska utvecklingen och uppdaterar både maskinpark och verktyg. Därtill är våra vidareutbildningar viktiga för att kontinuerligt öka kvalitet och kundnytta. Vi på Umeå Sotning & Ventilation AB vill kunna erbjuda både bredd och spjutspets. Därför hittar du hos oss alla de förekommande roller som finns i branschen: sotare, brandskyddskontrollanter, tekniker och besiktningsmän.